नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

Helping Institutions/Agencies


गैर आवासीय संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद, कतार
फोन:+९७४ ५०२२७५५
प्रहरी ९९९ एम्बुलेन्स ९९९

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय
फोनः ‍+ ‍९७७-१-४२११७९/४२११९९१

परराष्ट्र मन्त्रालय
फोनः ‍९७७-१-४४१६०११/४४६१२९५

बैदेशिक रोजगार प्रर्वद्धन बोर्ड
(आप्रवासी स्रोत केन्द्र)
फोनः ‍९७७-१-४१०५०६२, 
४१०५०६७, ४१०५०६८, ४१०५०६९

टोल फ्रि नं. १६६००१५०००५

अन्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (IOM)
फोनः ४४२६७६२

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO)
धावीघाट, ललितपुर
फोन न‌‌‍. ५५३६१११

UN WOMEN
थापाथली, काठमाण्डौ ।
फोन न. ४२५५११०, ४२५४८९९


नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ
सिनाम‌गल
काठमाण्डौ ।
फोन न.
 

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स