नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
1 कानूनी प्रतिरक्षा सम्वन्धी निर्देशिका, २०७५ 2018-07-18 2,381.46 KB Download
2 विदेशमा काम गरी फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७३ 2018-04-03 72.94 KB Download
3 वैदेशिक राेजगार सिप विकास तालिम संचालन कार्यवीधी, २०७४ 2018-03-16 5,474.76 KB Download
4 वैदेिशक राेजगार छात्रवृत्तीसञ्चालन कार्यववीधी, २०७१(संशाेधन समेत) 2017-12-12 0.00 KB Download
5 वोर्डको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०६८ 2015-07-01 134.18 KB Download

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स