नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
1 अा.व.२०७३।०७४ काे प्रगती प्रतीवेदन 2017-11-28 85.50 KB Download
2 आ.व. ०७२।०७३ को बार्षिक प्रगति 2016-08-02 159.39 KB Download
3 २०७३ असार महिनाको प्रगति 2016-07-27 136.68 KB Download
4 २०७३ जेष्ठ महिनाको प्रगति 2016-06-20 138.17 KB Download
5 २०७३ बैशाख महिनाको प्रगति 2016-05-24 135.50 KB Download
6 २०७२ चैत्र महिनाकाे प्रगती 2016-04-20 133.59 KB Download
7 २०७२।०७३ को दोस्रो चौमासिक प्रगती 2016-04-04 122.53 KB Download
8 २०७२ फागुन महिनाकाे प्रगती 2016-03-15 131.09 KB Download
9 २०७२ माघ महिनाकाे प्रगती 2016-02-21 130.57 KB Download
10 २०७२ पाैष महिनाकाे प्रगती 2016-01-30 129.01 KB Download
11 २०७२ मंसिर महिनाको प्रगति 2016-01-11 128.94 KB Download
12 २०७२ असोज महिनाको प्रगति 2015-10-29 127.35 KB Download
13 २०७० पौष महिनाको प्रगति 2015-07-03 19.21 KB Download
14 २०७१ जेष्ठ महिनाको प्रगति 2015-07-03 3,029.23 KB Download
15 २०७२ जेष्ठ महिनाको प्रगति 2015-07-01 3,096.16 KB Download

समाचार तथा सुचनाहरु

ऐन/नियम/नीति/कार्यविधि