नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
1 Social Cost Report 2015-07-01 2,961.34 KB Download
2 महिला हिंसा सम्बन्धी अध्ययन रिपोर्ट (नेपाली) 2015-07-01 423.98 KB Download
3 महिला हिंसा सम्बन्धी अध्ययन रिपोर्ट (English) 2015-07-01 1,969.51 KB Download

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स