नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
1 घरेलु कामदार अभिमुखीकरण सीप विकास तालीम पाठ्यक्रम 2016-04-04 34,173.05 KB Download
2 आ.व. ०७१।०७२ को बार्षिक प्रगती 2016-03-18 1,139.75 KB Download
3 १०० दिनको सुधार कार्ययोजना 2016-01-31 41.68 KB Download
4 सीप विकास तालीमका लागि संस्था सूचिकृतको सूचना 2016-01-12 1,795.19 KB Download
5 अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस, २०१५ 2015-12-14 280.76 KB Download
6 २०७२ कातिक महिनाकाे प्रगती 2015-12-03 128.44 KB Download
7 अा.व. ०७२।०७३ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति 2015-12-03 119.50 KB Download
8 रोजगारमूलक तालीमको लागि आशयपत्र माग गरिएको सूचना 2015-11-01 52.11 KB Download
9 केयर गिभर तालीम पाठ्यक्रम 2015-10-06 421.25 KB Download
10 केयर गिभर तालिम दिने संस्था सूचीकरण गरिएको सूचना 2015-10-05 53.00 KB Download
11 २०७२ श्रावण महिनाको प्रगति 2015-09-03 2,665.45 KB Download
12 सूचना समन्वयकर्ता पदको Short List गरिएको सूचना 2015-08-21 325.55 KB Download
13 वैदेशिक राेजगार छात्रवृत्ति सन्चालन कार्यविधि 2071 2015-07-01 2,843.81 KB Download
14 दुर्घटनामा परी अंगभंग भएका कामदारले आर्थिक सहायताका लागि दिने निवेदन । 54.17 KB Download
15 मृत्यु भएका कामदारके नजिकको हकदारले आर्थिक सहायताका लागि दिने निवेदन 61.57 KB Download

समाचार तथा सुचनाहरु