नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
16 केयर गिभर तालिम दिने संस्था सूचीकरण गरिएको सूचना 2015-10-05 53.00 KB Download
17 २०७२ श्रावण महिनाको प्रगति 2015-09-03 2,665.45 KB Download
18 सूचना समन्वयकर्ता पदको Short List गरिएको सूचना 2015-08-21 325.55 KB Download
19 वैदेशिक राेजगार छात्रवृत्ति सन्चालन कार्यविधि 2071 2015-07-01 2,843.81 KB Download
20 कामदारहरुको जिल्लागत विवरण 2062/01/01-2066/08/30 318.06 KB Download
21 Annual Report 2066-2067 392.00 KB Download
22 बार्षिक कार्यक्रम 38.00 KB Download
23 खुल्ला गरिएका देशहरु 14.20 KB Download
24 आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्ताबमा छनोट भएका संस्थाहरु 1,532.69 KB Download
25 Organization Structure 9.76 KB Download
26 बैदेशिक रोजगारका लागि लाग्ने खर्च 40.01 KB Download
27 Namelist of Board Member 18.00 KB Download
28 व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको फाराम 1,013.37 KB Download
29 घरेलु कामदारको पाठयक्रम 198.86 KB Download
30 केयर गिभरका लागि संस्था सूचीकरणको सूचना 31.04 KB Download

ऐन/नियम/नीति/कार्यविधि

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स