नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
16 कामदारहरुको जिल्लागत विवरण 2062/01/01-2066/08/30 318.06 KB Download
17 Annual Report 2066-2067 392.00 KB Download
18 बार्षिक कार्यक्रम 38.00 KB Download
19 खुल्ला गरिएका देशहरु 14.20 KB Download
20 आर्थिक तथा प्राबिधिक प्रस्ताबमा छनोट भएका संस्थाहरु 1,532.69 KB Download
21 Organization Structure 9.76 KB Download
22 बैदेशिक रोजगारका लागि लाग्ने खर्च 40.01 KB Download
23 Namelist of Board Member 18.00 KB Download
24 व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको फाराम 1,013.37 KB Download
25 घरेलु कामदारको पाठयक्रम 198.86 KB Download
26 केयर गिभरका लागि संस्था सूचीकरणको सूचना 31.04 KB Download
27 बोर्डको मुख्य मुख्य कार्य प्रगति 55.15 KB Download
28 केयर गिभरको पाठयक्रम 150.98 KB Download
29 नजिकका हकदारले रकम बुझिलिने सम्वन्धी सूचना 85.42 KB Download
30 अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरुको विवरण 36.81 KB Download

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स