नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
31 बोर्डको मुख्य मुख्य कार्य प्रगति 55.15 KB Download
32 केयर गिभरको पाठयक्रम 150.98 KB Download
33 नजिकका हकदारले रकम बुझिलिने सम्वन्धी सूचना 85.42 KB Download
34 अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरुको विवरण 36.81 KB Download
35 प्राबिधिक प्रस्ताबको नतिजा र आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सुचना 2,860.94 KB Download
36 Strategic plan (067/68 - 071/72) 344.71 KB Download
37 तालिमका लागि प्रशिक्षार्थी छनोट मार्गदर्शन, २०७० 84.93 KB Download
38 सीप तालीम सम्बन्धी सुचना 1,001.87 KB Download
39 बैदेशिक रोजगार बीमा सम्बन्धी निर्देशनहरु 189.13 KB Download
40 २०७० मंसिर महिनाको प्रगति 15.52 KB Download
41 आशयपत्र पेश गर्ने सुचना 1,272.40 KB Download
42 Electircian 69.46 KB Download
43 Mason 67.54 KB Download
44 Scaffolding 68.94 KB Download
45 Plumbing 74.70 KB Download

ऐन/नियम/नीति/कार्यविधि

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स