नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
31 प्राबिधिक प्रस्ताबको नतिजा र आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सुचना 2,860.94 KB Download
32 Strategic plan (067/68 - 071/72) 344.71 KB Download
33 तालिमका लागि प्रशिक्षार्थी छनोट मार्गदर्शन, २०७० 84.93 KB Download
34 सीप तालीम सम्बन्धी सुचना 1,001.87 KB Download
35 बैदेशिक रोजगार बीमा सम्बन्धी निर्देशनहरु 189.13 KB Download
36 २०७० मंसिर महिनाको प्रगति 15.52 KB Download
37 आशयपत्र पेश गर्ने सुचना 1,272.40 KB Download
38 Electircian 69.46 KB Download
39 Mason 67.54 KB Download
40 Scaffolding 68.94 KB Download
41 Plumbing 74.70 KB Download
42 House Paining 74.72 KB Download
43 ०६९।७० को वार्षिक प्रगती 3,502.49 KB Download
44 आशयपत्र छनोट र आ. प्रा. प्रस्तावको सुचना 2,577.33 KB Download
45 आ.प्रा.प्रस्ताव तयार गर्ने मार्गदर्शन २०७० 101.32 KB Download

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स