नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
46 २०७० पौष महिनाको प्रगति 19.21 KB Download
47 प्रेस विज्ञप्ति 978.48 KB Download
48 २०७० माघ महिनाको प्रगति 927.74 KB Download
49 सुची प्रकाशन र आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सुचना 1,775.19 KB Download
50 सिपमुलक तालीमको नतिजा 2,828.83 KB Download
51 प्रशिक्षार्थी छनोट मार्गदर्शन 50.64 KB Download
52 तालीम अनुगमन मार्गदर्शन २०७० 122.13 KB Download
53 दोस्रो चौमासिक प्रगति 2,171.84 KB Download
54 २०७० फागुन महिनाको प्रगति 834.91 KB Download
55 शिलबन्दी बोलपत्रको सुचना 907.82 KB Download
56 अभिमुखीकरण तालीम पाठ्यक्रम, २०७० 170.01 KB Download
57 अभिमुखीकरण तालीमपुस्तिका 825.57 KB Download
58 २०७१ बैशाख महिनाको प्रगति 21.42 KB Download
59 शिलबन्दी बोलपत्रको सुचना 54.08 KB Download
60 २०७१ जेष्ठ महिनाको प्रगति 3,029.23 KB Download

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स