नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

प्रकाशन

# Filename Published Date
46 House Paining 74.72 KB Download
47 ०६९।७० को वार्षिक प्रगती 3,502.49 KB Download
48 आशयपत्र छनोट र आ. प्रा. प्रस्तावको सुचना 2,577.33 KB Download
49 आ.प्रा.प्रस्ताव तयार गर्ने मार्गदर्शन २०७० 101.32 KB Download
50 २०७० पौष महिनाको प्रगति 19.21 KB Download
51 प्रेस विज्ञप्ति 978.48 KB Download
52 २०७० माघ महिनाको प्रगति 927.74 KB Download
53 सुची प्रकाशन र आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सुचना 1,775.19 KB Download
54 सिपमुलक तालीमको नतिजा 2,828.83 KB Download
55 प्रशिक्षार्थी छनोट मार्गदर्शन 50.64 KB Download
56 तालीम अनुगमन मार्गदर्शन २०७० 122.13 KB Download
57 दोस्रो चौमासिक प्रगति 2,171.84 KB Download
58 २०७० फागुन महिनाको प्रगति 834.91 KB Download
59 शिलबन्दी बोलपत्रको सुचना 907.82 KB Download
60 अभिमुखीकरण तालीम पाठ्यक्रम, २०७० 170.01 KB Download

ऐन/नियम/नीति/कार्यविधि

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स