Government of Nepal

Ministry of Labour and Employment

Foreign Employment Promotion Board

New Baneswor, Kathmandu, Nepal

नेपालीमा

Mr. Suryaman Gurung
Minister, Ministry of Labour and Employment


Mr. Raghuraj Kaphle
Executive Director


Highlights :

सीप विकास तालिमकाे लागी संस्था छनैाट भएको सूचना   ||   अार्थिक प्रस्ताव खाेल्ने वारेकाे सूचना  ||   वेार्ड वैठककेा निर्णय 2073/12/10  ||   सीप विकास तालिमकाे थप सूचना   ||   वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिको सूचना २०७३ तेश्राे  ||   सीप विकास तालिमकाे सूचना   ||   वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिको म्याद थपकाे सूचना  ||   संशाेधित छात्रवृति कार्यविधि २०७३  ||   वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिको सूचना २०७३  ||   स्टेशनरी सम्वन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र  ||   प्रवास डायरी छपाई सम्वन्धी बोलपत्र  ||   बिप्रेषण् पठाउने बारे राय सुझावको सूचना  ||   शव ढुवानी सम्वन्धी बोलपत्र आव्हान  ||   बीमा सम्वन्धी सूचना  ||   फ्लेक्स निर्माणको शिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना  ||   होडिङ्ग बोर्ड निर्माणको शिलवन्दी दरभाउपत्रको सूचना  ||   नोटबुक छपाईको दरभाउपत्र स्वीकृतको सूचना  ||   प्रवास डायरी छपाईको बोलपत्र स्वीकृतको सूचना  ||   प्रेस विज्ञप्ती  ||   भूकम्प प्रभावित जिल्लाका लागि सूचना  ||   वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिको पूनः सूचना  ||   बोर्ड बैठकका निर्णयहरु  ||   वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिको सूचना  ||   १०० दिनको सुधार कार्ययोजना  ||   मिति २०७२।१०।१४ गते बोर्डको बैठक बस्यो  ||   सीप विकास तालीमका लागि संस्था सूचिकृतको सूचना  ||   अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस, २०१५   ||   रोजगारमूलक तालीमको लागि आशयपत्र माग गरिएको सूचना  ||   केयर गिभर तालिम दिने संस्था सूचीकरण गरिएको सूचना  ||   रोष्टरमा नामावली दर्ता गराउने सूचना  ||   सूचना समन्वयकर्ता पदको Short List गरिएको सूचना  ||   प्रेस विज्ञप्ति  ||   अभिमुखीकरण तालीम दिने संस्था दर्ता तथा नबिकरण कार्यबिधी २०७१  ||   इजाजातपत्रवाला र कामदारबिच हुने करार सम्वन्धी कार्यबिधी २०७१  ||   अभिमुखीकरण तालीमपुस्तिका  ||   अभिमुखीकरण तालीम पाठ्यक्रम, २०७०  ||   केयर गिभरको पाठयक्रम  ||   घरेलु कामदारको पाठयक्रम  ||  

प्रगति प्रतिवेदन


Read More...

Foreign Employment Promotion Board

New Baneswor, Kathmandu, Nepal
Phone No.: 01-4105058, 4105068
Toll Free No. : 166001-50005
Email: info@fepb.gov.np