Government of Nepal

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Foreign Employment Promotion Board

New Baneswor, Kathmandu, Nepal

नेपालीमा


Publications

# Filename Published Date
1 कानूनी प्रतिरक्षा सम्वन्धी निर्देशिका, २०७५ 2018-07-18 2,381.46 KB Download
2 विदेशमा काम गरी फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधी, २०७३ 2018-04-03 72.94 KB Download
3 वैदेशिक राेजगार सिप विकास तालिम संचालन कार्यवीधी, २०७४ 2018-03-16 5,474.76 KB Download
4 वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मृत्यु/अङ्गभङ्ग/गम्भीर विरामी भएका कामदारको परिवारको सदस्यलाई छात्रवृत्ति पेशागत तालिम र डिपलोमा तथा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको तीन वर्षे प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (मस्यौदा) 2018-01-07 5,951.84 KB Download
5 वैदेिशक राेजगार छात्रवृत्तीसञ्चालन कार्यववीधी, २०७१(संशाेधन समेत) 2017-12-12 0.00 KB Download
6 वैदेिशक राेजगार छात्रवृत्तीसञ्चालन कार्यववीधी, २०७१ 2017-10-24 0.00 KB Download
7 अभिमुखीकरण तालीम सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ 2016-03-15 6,224.78 KB Download
8 वोर्डको कार्यसंचालन निर्देशिका, २०६८ 2015-07-01 134.18 KB Download
9 Strategic plan (067/68 - 071/72) 2015-07-01 344.71 KB Download
10 वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ 2015-07-01 153.19 KB Download
11 वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ 2015-07-01 57.34 KB Download
12 Foreign Employment Act, 2064 (2007) 2015-07-01 155.36 KB Download
13 The Foreign Employment Rules, 2064 (2008) 2015-07-01 471.42 KB Download

Act and Regulation

Progress Report

Other Downloads