Government of Nepal

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Foreign Employment Promotion Board

New Baneswor, Kathmandu, Nepal

नेपालीमा


Publications

# Filename Published Date
1 अा.व.२०७४/०७५ मा वैदेशिक राेजगारीकाे क्रममा मृत्यु भएका कामदारका परिवारले अार्थिक सहायता प्राप्त गरेकाे विवरण 2018-07-17 1,045.43 KB Download
2 अा.व.२०७४/०७५ मा वैदेशिक राेजगारीमा गइ अंगभंग/विरामी भइ क्षतीपूर्ती प्राप्त गरेकाे विवरण 2018-07-17 566.92 KB Download
3 अा.व.२०७४/०७५ मा वैदेशिक राेजगारीमा गएका कामदारका परिवारले उपचार खर्च प्राप्त प्राप्त गरेकाे विवरण 2018-07-17 324.10 KB Download
4 अा.व.२०७४/०७५ मा वैदेशिक राेजगारीकाे क्रममा मृत्यु भइ त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमनस्थलवाट शव ढुवानी गरेको विवरण 2018-07-17 320.90 KB Download
5 अा.व.२०७४/०७५ मा वैदेशिक राेजगारीकाे क्रममा मृत्यु हुनेकाे देशगत र जिल्लागत विवरण 2018-07-17 320.77 KB Download
6 अा.व.२०७४/०७५ मा वैदेशिक राेजगारीकाे क्रममा अंगभंग/विरामी हुनेकाे देशगत र जिल्लागत विवरण 2018-07-17 310.07 KB Download
7 अा.व.२०७३।०७४ काे प्रगती प्रतीवेदन 2017-11-28 85.50 KB Download
8 आ.व. ०७२।०७३ को बार्षिक प्रगति 2016-08-02 159.39 KB Download
9 २०७३ असार महिनाको प्रगति 2016-07-27 136.68 KB Download
10 २०७३ जेष्ठ महिनाको प्रगति 2016-06-20 138.17 KB Download
11 २०७३ बैशाख महिनाको प्रगति 2016-05-24 135.50 KB Download
12 २०७२ चैत्र महिनाकाे प्रगती 2016-04-20 133.59 KB Download
13 २०७२।०७३ को दोस्रो चौमासिक प्रगती 2016-04-04 122.53 KB Download
14 २०७२ फागुन महिनाकाे प्रगती 2016-03-15 131.09 KB Download
15 २०७२ माघ महिनाकाे प्रगती 2016-02-21 130.57 KB Download

Progress Report

Other Downloads