Government of Nepal

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Foreign Employment Promotion Board

New Baneswor, Kathmandu, Nepal

नेपालीमा


Publications

# Filename Published Date
1 अभिमुखिकरण तालिम प्रदान गर्न इजाजत प्राप्त संस्थाहरू (http://dofe.gov.np/new/uploads/article/orientationIns.pdf) 2018-04-09 48.23 KB Download
2 वैदेशिक राेजगारीमा गइ श्रम स्वीकृतीकाे अवधीमा मृत्यु भएका कामदारका हकवालाले दिने निवेदनकाे ढाँचा 2018-04-05 41.59 KB Download
3 वैदेशिक राेजगारीकाे शिलशिलामा विदेशमा अंगभंग/विरामी भएका कामदारले अार्थिक सहायताकाे लागी दिने निवेदनकाे ढाँचा 2018-04-05 38.17 KB Download
4 वैदेशिक राेजगारिकाे लागी विदेश गइ विरामी भइ नेपाल फर्कीइ मृत्यु भएका कामदारका नजिकका हकवालाले अार्थिक सहायताकाे लागी दिने निवेदनकाे ढाँचा 2018-04-05 42.85 KB Download
5 वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारका परिवारले स्वास्थ्य उपचार सहयोगको लागि दिने निवेदनको ढाँचा 2018-04-05 37.03 KB Download
6 त्रिभुवन अन्तराषट्रिय विमानस्थलवाट मृतककाे घरसम्म शव ढुवानीकाे लागी दिने निवेदनकाे ढाँचा 2018-04-05 36.09 KB Download
7 घरेलु कामदार अभिमुखीकरण सीप विकास तालीम पाठ्यक्रम 2016-04-04 34,173.05 KB Download
8 आ.व. ०७१।०७२ को बार्षिक प्रगती 2016-03-18 1,139.75 KB Download
9 १०० दिनको सुधार कार्ययोजना 2016-01-31 41.68 KB Download
10 सीप विकास तालीमका लागि संस्था सूचिकृतको सूचना 2016-01-12 1,795.19 KB Download
11 अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवस, २०१५ 2015-12-14 280.76 KB Download
12 २०७२ कातिक महिनाकाे प्रगती 2015-12-03 128.44 KB Download
13 अा.व. ०७२।०७३ काे प्रथम चाैमासिक प्रगति 2015-12-03 119.50 KB Download
14 रोजगारमूलक तालीमको लागि आशयपत्र माग गरिएको सूचना 2015-11-01 52.11 KB Download
15 केयर गिभर तालीम पाठ्यक्रम 2015-10-06 421.25 KB Download

Act and Regulation

Progress Report

Other Downloads