Government of Nepal

Ministry of Labour, Employment and Social Security

Foreign Employment Promotion Board

New Baneswor, Kathmandu, Nepal

नेपालीमा


मिति २०७२।१०।१४ गते बोर्डको बैठक बस्यो


2016-01-30

श्रम तथा रोजगार मन्त्री तथा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अध्यक्ष माननीय दिपक बोहराज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७२।१०।१४ गते बोर्डका सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिमा बोर्डको बैठक बस्यो ।

Progress Report

Other Downloads