नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

Jingle


Jingle 1 (01 01 Track 1.mp3)
 
Jingle 2 (02 02 Track 2.mp3)
 
Jingle 3 (baideshik rojgar final.mp3)
 
Jingle 4 (Giti Jingle.mp3)
 
Jingle 5 (Maichhoro.mp3)
 
Jingle 6 (01 Track 1.wma)
 
Jingle 7 (02 Track 2.wma)
 
Jingle 8 (03 Track 3.wma)
 
Jingle 9 (04 Track 4.wma)
 
Jingle 10 (05 Track 5.wma)
 
Jingle 11 (khaptad.wma)
 
Jingle 12 (Najau Bidesh.wma)
 
सचेतनामुलक सन्देश (sachetanamulak_sandesh.mp3)
 

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स