नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको आवाससहितको निःशुल्क एक वर्षे पेशागत तालिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने सूचना


2018-02-11

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालय

छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको आवाससहितको निःशुल्क एक वर्षे पेशागत तालिम छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइने सूचना

“वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मृत्यु/अंगभंग/गम्भीर विरामी भएका कामदारको परिवारको सदस्यलाई छात्रवृत्तिमा पेशागत तालिम र डिप्लोमा तथा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको तीन वर्षे प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४” बमोजिम वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मृत्यु भएका, अंगभंग तथा गम्भीर विरामी भई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका वा पाउन योग्य साधारण लेखपढ गरेका कामदारका परिवार (पति वा पत्नि, छोरा, छोरी, आमा, बुबा वा महिला कामदारको हकमा निजको सासू वा ससूरा) लाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद\ -CTEVT_ सँग समन्वय र सहकार्य गरी चालु आर्थिक वर्षमा प्रदान गर्न लागिएको तपसिलमा उल्लिखित विधामा एक वर्षे (१६९६ घण्टा)आवाससहितको पेशागत तालिम छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि योग्यताप्राप्त लाभग्राही आवेदकहरु मध्येबाट यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशित भएको मितिले तीस दिनभित्र आवेदन माग गरिएको व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

विज्ञापन नं.

पेशागत तालिम छात्रवृत्तिको विधा

जम्मा सिट संख्या (खुला र समावेशी सहित)

४/२०७४।७५

मोटरसाइकल मेकानिक्स

४० (चालीस)

५/२०७४।७५

वेल्डर

४० (चालीस)

६/२०७४।७५

प्लम्बर

४० (चालीस)

७/२०७४।७५

कुक

४० (चालीस)

८/२०७४।७५

आल्मुनियम कार्पेण्टर

४० (चालीस)

उल्लिखित प्रत्येक विज्ञापन नम्बरका लागि तपसिल बमोजिम छात्रवृत्तिको सिट संख्या बाँडफाँड गरिएको हुनाले सम्बन्धित समूहमा आवेदन गर्नुहुन सूचित गरिन्छ ।

खुला तथा समावेशी समूह

(प्रत्येक पेशागत तालिम छात्रवृत्तिको विधाका लागि)

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट शत्प्रतिशत आर्थिक सहायता पाएका वा पाउन योग्य

मृतक कामदारका परिवारका लागि सिट संख्या

गम्भीर विरामी कामदारका परिवारका लागि सिट संख्या

अंगभंग भएका कामदारको परिवारका लागि सिट संख्या

खुला

१३

महिला

आदिवासी/जनजाति

मधेशी

दलित

अपाङ्ग

मुस्लिम

पिछडिएको क्षेत्र

जम्मा

२४ (चौविस)

१२ (बाह्र)

४ (चार)

आवेदन फारामको ढाँचा :- सचिवालयको वेभसाइट www.fepb.gov.np मा गई पेशागत तालिम छात्रवृत्ति एप्लिकेसनबाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

आवेदन फारामसाथ अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरुको प्रतिलिपी :-

  • नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,
  • आवेदक लाभग्राही र सम्बन्धित मृतक वा अंगभंग भई पूर्णरुपमा अशक्त वा गम्भीर विरामी कामदारवीच सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको नाता प्रमाणित पत्र,
  • मृतक/अंगभंग भई पूर्णरुपमा अशक्त/गम्भीर बिरामी कामदारको पासपोर्ट,
  • समावेशी समूहमा आवेदन गर्ने आवेदकले सोको पुष्टि हुने सम्बन्धित निकायको सिफारिश पत्र,
  • पिछडिएको क्षेत्र समूहमा आवेदन गर्ने उम्मेद्वारका हकमा अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, बझाङ, बाजुरा, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्ला मध्ये कुनै जिल्लामा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ,
  • शैक्षिक योग्यताका हकमा–
  • औपचारिक शिक्षा हाँसिल नगरी साधारण लेखपढ गर्न सक्नेकाको हकमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने, तर
  • औपचारिक शिक्षा हाँसिल गरेको भए शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र (८ कक्षा उत्तीर्ण गरेकाको हकमा सम्बन्धित विद्यालयबाट सो विषय खुल्ने गरि गरिदिएको सिफारिशपत्र एवम् प्रवेशिका वा सोभन्दा माथिकाको हकमा प्रवेशिका उत्तीर्ण गरेको चारित्रिक प्रमाणपत्र),
  • सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उल्लिखित छात्रवृत्ति कार्यक्रममा सहभागिताको लागि गरिएको सिफारिश पत्र ।

दरखास्त फाराम बुझाउने प्रक्रिया :- वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सचिवालयको वेभसाइट www.fepb.gov.np मा पेशागत तालिम छात्रवृत्ति एप्लिकेसनमा गई त्यहाँ प्राप्त निर्देशन बमोजिमका विवरणहरु भरी आवश्यक प्रमाणपत्रहरु स्क्यान गरी अपलोड गरेर आवेदन बुझाउन सकिनेछ ।

लाभग्राही छनोटको किसिम :- कार्यविधिमा उल्लेखित प्रावधान बमोजिम ।

आवेदन दिने अन्तिम मिति :- २०७४।१२।२७ गतेसम्म ।

लाभग्राहीको आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता :- साधारण लेखपढ ।

प्रवेश परीक्षाको मिति तथा परीक्षा केन्द्रको बारेमा आवेदन फाराम बुझाउने अन्तिम मिति सकिएपछि एक हप्ताभित्र सचिवालयको उल्लिखित वेभसाइटबाट सूचित गरिनेछ ।

समाचार तथा सुचनाहरु