नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

डिप्लाेमा तहकाे छात्रवृत्ती (तिन वर्षे) का लागी अावेदन फारम स्वीकृत र अस्वीकृत भएकाे नामावली तथा प्रवेश परीक्षा मिति र स्थानको सूचना


2018-03-05

Click Here

समाचार तथा सुचनाहरु

ऐन/नियम/नीति/कार्यविधि