नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

In English

मिति २०७२।१०।१४ गते बोर्डको बैठक बस्यो


2016-01-30

श्रम तथा रोजगार मन्त्री तथा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका अध्यक्ष माननीय दिपक बोहराज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०७२।१०।१४ गते बोर्डका सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिमा बोर्डको बैठक बस्यो ।

प्रगति प्रतिवेदन

अन्य डाउनलोड्स