नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

तलको फर्ममा आवेदकले भरेको आवेदनमा भएको पासपोर्ट नं. राखि खोज्नुहोस्
आवेदक सँग सम्वन्धित कामदारको पासपोर्ट नं. * :