नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड

नयाँ बानेश्वर, काठमाडौँ, नेपाल

तलको फर्म भरि Submit गर्नुहोस्, * यी चिन्ह भएका विवरण अनिवार्य छन् ।
आवेदकको नाम * : आवेदकको लिङ्ग * :
आवेदकको सम्पर्क नं. * : आवेदकको हालको ठेगाना * :
आवेदकको स्थायी ठेगाना * : ईमेल :
तपाईले लिन चाहेको तालिमको विषय प्राथमिकताको आधारमा छान्‍नुहोस् * :
पहिलो प्राथमिकता : दोस्रो प्राथमिकता : तेस्रो प्राथमिकता : चौथो प्राथमिकता : पाँचौ प्राथमिकता :
तपाईले खुल्ला तथा समावेशी कुन कुन समूहमा आवेदन दिन लाग्नुभएको हो ? छान्‍नुहोस् * :
खुल्ला :    महिला :    आदिवासी / जनजाति:    मधेशी :    पिछडिएको बर्ग :    अपाङ्ग :    दलित :    मुस्लिम :   
कस्तो परिवार समुहको सुविधा चाहनुहुन्छ ? छान्‍नुहोस् * : मृतक वा अंगभंग वा गम्भिर विरामी कामदारको नाम * :
कामदारको पासपोर्ट नं. * : कामदारको आवेदकसँगको नाता * :
PDF/JPG/JPEG/PNG फायल मात्र राख्नुहोला । साथै कागजातहरू Scan गरी अपलोड गर्नुहोस् ।
दरखास्त फारामको १ नं. पेज * : दरखास्त फारामको २ नं. पेज * :
आवेदकको नागरिकता * : आवेदक र कामदार बिचको नाता प्रमाणित पत्र * :
कामदारको पासपोर्टको फोटोकपी (फोटो भएको महलको) *: स्थानीय तहको सिफारिश पत्र * :
SEE वा SLC वा सोभन्दा माथि उत्तीर्ण गरेको भए मात्र SEE वा SLC को चारित्रिक प्रमाणपत्र : साधारण लेखपढ गरेको हकमा सोपुष्टि हुने कागजात तर औपचारिक शिक्षा पुष्टि नहुनेकाको हकमा आवश्यक नपर्ने :
समावेशी पुष्टी हुने पत्र (समावेशी समुहमा आवेदन गर्नेका लागि मात्र ।):